Dotacje

data publikacji: 2016-10-10
data ostatniej edycji: 2016-10-19

Firma Elektra Plus realizuje projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-202,
Podziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Celem projektu jest uruchomienie nowej produkcji w firmie Elektra Plus Maciej Połczyński. W ramach inwestycji zakłada się zakup najnowszej generacji automatu tokarskiego CNC.
Efektem inwestycji będzie wdrożenie do produkcji dwóch innowacyjnych produktów będących wynikiem prowadzonych w firmie Elektra Plus prac B+R
Wartość projektu: 634 680,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 232 200,00 zł.

Zakończono procedurę wyboru dostawcy do projektu "Dywersyfikacja produkcji w zakładzie ślusarskim poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii obróbki metali". Poniżej załączamy protokół z wynikami.

PDF FileProtokół z wyboru oferty w zapytaniu ofertowym nr 1/2016

Elektra Plus - Maciej Połczyński

ul. Grudzieniec 66
60 -601 Poznań

NIP: 781-170-30-41
konto bankowe: 39 1090 1346 0000 0001 0855 0553

tel/fax: (+48 61) 84-84-178 (Biuro Obsługi Klienta)
tel: (+48 61) 84-84-177 (Dział Techniczny)

e-mail: biuro@elektraplus.net
internet: www.elektraplus.net